Rıdvan Demir Yunus Emre'nin Eserlerinde Din ve Değerler Eğitimi - indir bedava kayıt olmadan

Yunus Emre'nin Eserlerinde Din ve Değerler Eğitimi

Günümüzde maddeciliğin katı ve duyarsız ortamından bunalan insanlar yeni arayışlara girmek mecburiyetini hissetmiş ve bu durumdan kurtulmak için ruhunu doyuracak, ferahlatıp mutlu olmasını sağlayacak şeylerin peşine düşmüştür. Bunun sonucunda da özellikle manevi yönü ağır basan mesajlara kulak verir hale gelmiştir. Dünya genelinde olduğu gibi, son yıllarda toplumumuzun da büyük bir değer kaybına uğradığı görülmektedir. Bu değerler erozyonundan gençlerin korunması ve mevcut değerlerimizin genç nesillere kazandırılması değerler eğitiminin önemini artırmıştır. Bu kapsamda güncellenen öğretim programlarında değerler eğitimine özel yer verilmiş ve değerler eğitimi müfredatların ana odağını oluşturmuştur. Diğer taraftan derslerin öğretiminde, eğitimcilerden ünite konularının özelliklerine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere edebiyatımızdan atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes ve deyişlerden yararlanılması istenmektedir. Bu yönüyle tasavvuf literatürü, özellikle öğrenim çağındaki bireyler başta olmak üzere bütün herkese; iç dünyalarındaki sevgi ve aşkı büyüterek mutlu olmalarını sağlayacak, daha iyi bir insan olmaları konusunda ilham verebilecek örnek şahsiyet ve materyallerle doludur. Bu örnek şahsiyetlerden birisi de ünlü Mutasavvıf Yunus Emre'dir. Yunus'un insanlar arası ilişkilerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri canlandırmaya yönelik kuşatıcı mesajlarının yanında, insanların ebedi mutluluğu kazanmalarına yönelik, imanlı ve iyi bir insan olmaya, uyumlu ve düzenli bir yaşam sürmeye, ibadetlerini gerektiği gibi yapmaya yönelik fikir ve düşüncelerinin tahlil edilerek konu ile ilgili yaklaşımlarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Çünkü Yunus Emre'nin şiirlerinde dini inanç, ibadetler ve toplumsal değerler belirgin bir şekilde işlenmektedir. Bu bağlamda Yunus Emre'nin kendine has üslubu ile söylediği ve kendi zamanını aşarak bugüne ulaşan iman, ibadet, ahlak ve değerler eğitimine dair kuşatıcı ve etkileyici şiirleri günümüze ışık tutmaktadır. Ayrıca Yunus Emre'nin eserleri Müslümanlığı benimsemiş Türklerin sosyal hayatından, kültüründen, ahlakından izler taşıyan başka bir ifadeyle Milli ve dini değerleri başarılı bir şekilde kaynaştıran bir yapıda olup bu eserlerdeki öğretilerden istifade edilmesi hiç şüphesiz bu konuda çalışanlara katkı sağlayacaktır.


Biçimi seçin
pdf epub kindle mp3
Yazar
Yayın Evi
tarafından gönderildi

Kessinger Publishing Hodder & Stoughton Religious Gale and The British Library Independently Published 1 Ocak 2018 1 Ocak 2017 Yusuf Tavaslı Cambridge University Press 1 Nisan 2019 Bediüzzaman Said Nursi 1 Ocak 2019 CERF Muhyiddin İbn Arabi Arif Pamuk Bible 1 Ocak 2015 Kolektif 1 Haziran 2018
indir okumak internet üzerinden
Baskı Detayları
Yazar Rıdvan Demir
İsbn 10 6058072859
İsbn 13 978-6058072855
Sayfa sayısı 188 sayfa
Yayın Evi Nobel Bilimsel Eserler; 1. baskı
Dil Türkçe
tarafından gönderildi Yunus Emre'nin Eserlerinde Din ve Değerler Eğitimi 1 Nisan 2019

Son kitaplar

İlgili kitaplar

İslami Hisse Senedi Piyasası


indir bedava
Alak Suresinin İlk Beş Ayetinin Eğitimsel Değeri: İlk Vahyin İzinde


indir bedava
Özel Eğitimde Din Eğitimi: El Kitabı


indir bedava
Ahlaka Dair Kırk Hadis: Tercümetü'l İşrak fi Mekarimi'l-Ahlak


indir bedava
İslam Hukuku Açısından Cehalet


indir bedava
Resulullah'ın (Sav) Dilinden Dualar ve Zikirler El Ezkar (Şamua)


indir bedava