Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim indir - bedava Tamamen kayıt olmadan epub

Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim

Her bir kitap için kullanılabilir biçimlerin sayısındaki sınırlama yayıncı tarafından uygulanır. EPUB, Aydın Gülan kaynağından Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim gibi bir e-kitap biçimidir ve XML belgeleri biçimindedir. EPUB dosyası aslında bir ZIP kapsayıcısıdır (bu bir ZIP arşivinin analogudur). Kullanıcı sadece bir dosya görür, ama aslında, diğer birçok dosya içinde "gizlidir" - kitabın asıl metinleri Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim, resimler, kapaklar, yazı tipleri, stil sayfaları ve daha fazlası. EPUB'daki bir kitabın metninin her bir öğesi, etiketler olarak adlandırılır. Sonuç, Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim okumasını onurlandırmak için alıntıların bir şekilde, ana metnin başka bir metinde, üçüncü kısımdaki ek açıklamaların, dördüncü dipnotların vb. EPUB kitapları oluşturma süreci otomatiktir, EPUB dosyaları oluşturmak için çeşitli programlar ve bir dizi dönüştürücü vardır. EPUB formatı, resimler (raster ve vektör), kapaklar, tablolar, formüller (karmaşık olanlar dahil!), Başlıklar, altyazılar, tırnak işaretleri, epigraflar, ayetler gibi Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim gibi kitap öğelerini destekler. Her öğe belirli bir şekilde biçimlendirilir (genel olarak kitabın yaratıcısı kendi takdirine bağlı olarak değişebilir), sonuç, biçimlendirmede (ve genel görünümde) gerçek bir kağıda benzer bir elektronik kitaptır Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim. EPUB dosyası genellikle Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim kitabı, başlığı, yazarın adı - Aydın Gülan, seri adı, türü, yayın yılı ve bazen diğer veriler hakkında kısa bilgiler de içerir. İyi okuyucular ve programlar bu bilgiyi çıkarabilir. Kabul et, kitap rafında dosya adları yerine kitapların, yazarların ve dizilerin adlarının belirtilmesi güzel. Bu, örneğin, TXT, RTF ve hatta DOC durumunda mümkün değildir. EPUB açık bir biçimdir, isterseniz herkes değiştirebilir. Ayrıca, Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim adlı kitabı EPUB biçiminde okumak için kolayca program oluşturabilirsiniz. EPUB kitaplarının kendileri kısıtlama olmaksızın dağıtılabilir ve herhangi bir sayıda cihazda açılabilir. Aynı zamanda, EPUB'daki kitaplar da kopya koruması ile donatılabilir - Adobe tarafından geliştirilen DRM koruması kullanılır. Avrupa ve Amerikan içerik mağazalarında satılan hemen hemen tüm kitaplar DRM korumalıdır.


Biçimi seçin
pdf kindle mp3
Yazar
Yayın Evi
tarafından gönderildi

Varios Autores Forgotten Books Cambridge University Press Alfa Yayınları; Facsimile. baskı 4 Ocak 2017 1 Ocak 2017 Springer Springer Adalet Yayınevi 18 Haziran 2018 1 Ocak 2018 John Wiley & Sons Inc 3 Ocak 2017 Kolektif 5 Ocak 2017 KOMİSYON Kollektif Cambridge University Press
indir okumak internet üzerinden
Yazar Aydın Gülan
İsbn 10 9753161891
İsbn 13 978-9753161893
Sayfa sayısı 256 sayfa
Yayın Evi Alfa Yayınları; Facsimile. baskı
Dil Türkçe
tarafından gönderildi Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim 1 Ocak 1999

Kamu malları, belki önem sırasına göre İdare Hukukunun birinci konusunu oluşturmuyor, ama en az işlenmiş alanlardan biri olduğunda hiç kuşku yok. Bu konu, klasik öğretide, Özel Hukuk bilim adamı ve uygulamacıları dışında, sadece Sıddık Sami Onar'ın ele alıp, hatta bir tasarı hazırlamasından öte, kamu hukukçuları tarafından tümden görmezlikten gelinmiştir denebilir. Tabii, bunun söylerken muradım makale türü kısa ya da uzun incelemeler değil, büyük boyutlu monografik eserlerin eksikliğini işaret etmektir. Dr. Aydın Gülan'ın andığı ve yollama yaptığı yazarları bu eleştirinin dışında tutarsak, İdare Hukuku ve İlimleri ile uğraşanlardan birçoğunun incelemelerinde de ya Ebulula Mardin ya da Onar gibi büyük bilginlerin çizdiği çerçeve dışına çıkılmadığını görürüz. Aslında bir doktora tezi olarak hazırlanan ve tabii bazı eleştiriler hariç, başkanı olduğum jüri tarafından da övgüyle değerlendirilen bu çalışma zaten içeriği ile okuyucuya kendi kendini tanıtmaktadır.

Son kitaplar

İlgili kitaplar

Türk Hukukunda Yabancı Şahısların Teminat Mükellefiyeti


indir bedava
İngilizce Temel Ticari Yazışmalar Kılavuzu: Açıklamalı Örnekli


indir bedava
Comics im Buchhandel: Geschichte. Genres. Verlage (Edition Buchhandel)


indir bedava
JLA, die neue Gerechtigkeitsliga, Sonderbd.9, Teen Titans


indir bedava
Kritische Profielen: Opstellen Over Politieke Filosofie, Esthetiek En (Franse) Literatuur (Accent)


indir bedava
Mathematical Window Patterns: The Art of Creating Translucent Designs Using Geometric Principles


indir bedava