Tercüme Heyeti Incil Cep Boy - indir bedava kayıt olmadan

Incil Cep Boy

İncil (Yeni Antlaşma), Kutsal Kitap'ın Yeni Antlaşma olan ikinci kısmıdır. Grekçe yazılmıştır ve 27 kitaptan oluşur. İncil kelimesi arapça olup "Müjde" ya da "İyi Haber" anlamına gelmektedir. İsa Mesih'in doğumundan O'nun ikinci kez gelişine kadar sürecek olan dönemi anlatır.İncil'in içeriğiYeni Antlaşma ya da İncil, 27 kitaptan oluşur. Bu kitaplar şu şekilde sınıflandırılır: İncil'in ilk dört kitabı(4): Yazarların adlarıyla anılır. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dır. Yazarların her biri, İsa'nın yaşamını ve öğretisini dikkatli, ayrıntılı ve değişik açılardan ele alır. Elçilerin İşleri(1): İlk dört kitabı izleyen Elçilerin işleri başlıklı kitap, İsa'nın seçtiği ilk öğrencilerin etkinliklerini, birçoğu Anadolu'da olmak üzere, ilk kilise topluluklarının nasıl kurulduğunu anlatır. Bu kitabın yazarı, İncil'in üçüncü kitabını da yazan Luka'dır. Pavlus'un Mektupları(13): İsa'nın göğe alınmasından sonra mucizevi bir şekilde İsa'yla karşılaşan ve iman eden Pavlus, kurtuluş müjdesini Yahudi olmayan uluslara iletmek görevini almış olarak Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişi ve topluluklara mektuplar yazdı. Kutsal Yazılar listesinde yer alan Pavlus'un 13 mektubu, İncil'in büyük bir bölümünü oluşturur. Bu mektuplar sırasıyla, Romalılar, I. ve II. Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Kolo-seliler, I. ve II. Selanikliler, I. ve II. Timoteos, Titus ve Filimon'dur. Diğer Mektuplar(8): İbraniler, Yakup, Petrus'un Mektupları, Yuhanna'nın Mektupları ve Yahuda'nın Mektubu. Peygamberlik kitabı-Vahiy(1): İncil'in son kitabıdır; gelecekteki olayları haber veren peygamberlikleri, insanın ve dünyanın sonuna ilişkin öngörüleri içerir.


Biçimi seçin
pdf epub kindle mp3
Yazar
Yayın Evi
tarafından gönderildi

Kolektif Pamuk Yayıncılık Bediüzzaman Said Nursi 1 Haziran 2018 1 Ocak 2018 4 Ocak 2017 Bible 1 Ocak 2015 CERF Arif Pamuk 1 Ocak 2019 Independently Published Hodder & Stoughton Religious KOMİSYON Yusuf Tavaslı Cambridge University Press 1 Ocak 2017 Gale and The British Library
indir okumak internet üzerinden
Baskı Detayları
Yazar Tercüme Heyeti
İsbn 10 9754621098
İsbn 13 978-9754621099
Yayın Evi Kitabı Mukaddes Şirketi
Dil Türkçe
tarafından gönderildi Incil Cep Boy 2018

Son kitaplar

İlgili kitaplar

Kutsal Kitap Büyük Boy


indir bedava
İncil (Türkçe-İngilizce)


indir bedava
Incil (Türkçe-Ermenice)


indir bedava
Medrese-i Yusufiye Seti • Risale-i Nur Külliyatından • Yeni Tanzim Çanta Boy 2292 Sayfa Ivory Kağıt Derkenar Lügatçe Ayet Hadis Mealleri Arapça Metin Tercümeleri Risalelerin Telif Tarihleri İndeksli Renkli Baskı Yılı 2018


indir bedava