Deney Tasarımı İlke ve Teknikleri indir - bedava Tamamen kayıt olmadan epub

Deney Tasarımı İlke ve Teknikleri

Her bir kitap için kullanılabilir biçimlerin sayısındaki sınırlama yayıncı tarafından uygulanır. EPUB, Necla Çömlekçi kaynağından Deney Tasarımı İlke ve Teknikleri gibi bir e-kitap biçimidir ve XML belgeleri biçimindedir. EPUB dosyası aslında bir ZIP kapsayıcısıdır (bu bir ZIP arşivinin analogudur). Kullanıcı sadece bir dosya görür, ama aslında, diğer birçok dosya içinde "gizlidir" - kitabın asıl metinleri Deney Tasarımı İlke ve Teknikleri, resimler, kapaklar, yazı tipleri, stil sayfaları ve daha fazlası. EPUB'daki bir kitabın metninin her bir öğesi, etiketler olarak adlandırılır. Sonuç, Deney Tasarımı İlke ve Teknikleri okumasını onurlandırmak için alıntıların bir şekilde, ana metnin başka bir metinde, üçüncü kısımdaki ek açıklamaların, dördüncü dipnotların vb. EPUB kitapları oluşturma süreci otomatiktir, EPUB dosyaları oluşturmak için çeşitli programlar ve bir dizi dönüştürücü vardır. EPUB formatı, resimler (raster ve vektör), kapaklar, tablolar, formüller (karmaşık olanlar dahil!), Başlıklar, altyazılar, tırnak işaretleri, epigraflar, ayetler gibi Deney Tasarımı İlke ve Teknikleri gibi kitap öğelerini destekler. Her öğe belirli bir şekilde biçimlendirilir (genel olarak kitabın yaratıcısı kendi takdirine bağlı olarak değişebilir), sonuç, biçimlendirmede (ve genel görünümde) gerçek bir kağıda benzer bir elektronik kitaptır Deney Tasarımı İlke ve Teknikleri. EPUB dosyası genellikle Deney Tasarımı İlke ve Teknikleri kitabı, başlığı, yazarın adı - Necla Çömlekçi, seri adı, türü, yayın yılı ve bazen diğer veriler hakkında kısa bilgiler de içerir. İyi okuyucular ve programlar bu bilgiyi çıkarabilir. Kabul et, kitap rafında dosya adları yerine kitapların, yazarların ve dizilerin adlarının belirtilmesi güzel. Bu, örneğin, TXT, RTF ve hatta DOC durumunda mümkün değildir. EPUB açık bir biçimdir, isterseniz herkes değiştirebilir. Ayrıca, Deney Tasarımı İlke ve Teknikleri adlı kitabı EPUB biçiminde okumak için kolayca program oluşturabilirsiniz. EPUB kitaplarının kendileri kısıtlama olmaksızın dağıtılabilir ve herhangi bir sayıda cihazda açılabilir. Aynı zamanda, EPUB'daki kitaplar da kopya koruması ile donatılabilir - Adobe tarafından geliştirilen DRM koruması kullanılır. Avrupa ve Amerikan içerik mağazalarında satılan hemen hemen tüm kitaplar DRM korumalıdır.


Biçimi seçin
pdf kindle mp3
Yazar
Yayın Evi
tarafından gönderildi

Alfa Yayınları; Facsimile. baskı 3 Ocak 2017 Cambridge University Press 1 Ocak 2018 Springer 1 Ocak 2015 1 Ocak 2017 BrownTrout Publisher Marvin Bittinger Independently Published Cambridge University Press Springer John Wiley & Sons Inc John Hornsby Kolektif Nobel Akademik Yayıncılık; Facsimile. baskı 1 Ocak 2016 1 Haziran 2018
indir okumak internet üzerinden
Yazar Necla Çömlekçi
İsbn 10 9752972985
İsbn 13 978-9752972988
Sayfa sayısı 468 sayfa
Yayın Evi Alfa Yayınları; Facsimile. baskı
Dil Türkçe
tarafından gönderildi Deney Tasarımı İlke ve Teknikleri 1 Nisan 2003

--ÖNSÖZ-- Günümüzde birey ve toplumların gönenç düzeyi tüketilen mal ve hizmetlerin kalitesiyle ölçülmektedir. Her alanda daha iyi mal ve hizmetin üretilebilmesi için, daha iyi olanı tasarlamak, üretileni de denetlemek bir zorunluluktur. Üretim verimliliğinin ve kalitesinin artırılması için araştırma ve deneysel çalışma yapılması kaçınılmaz olmaktadır. Deneysel araştırmanın nasıl yapılması gerektiği sorusunun yanıtlanmasında istatistikçi deney tasarımı bilgisiyle katkıda bulunur. Çeşitli deney tasarımları bir yandan deneysel yanılgının küçültülmesinde benimsenirken, bir yandan da önemli etmenlerin ayrı ayrı veya birlikte bağımlı değişkeni etkileme derecesi ve yönünün belirlenmesinde kullanılır. Deneyin uygun bir tasarımla gerçekleştirilmesi durumunda, bağımlı değişken üzerindeki istenmeyen etkilerin istatistiksel olarak yok edilmesi mümkündür. Araştırmanın amacına bağlı olarak benimsenmesi sözkonusu olan deney tasarımının doğru seçimi çok önemlidir. Çeşitli deney tasarımlarına ilişkin kuramsal açıklamalarla birlikte, belirlenen amaç doğrultusunda benimsenecek tasarım biçimi konusundaki ilkelere bu kitapta yer verilmiştir. Diğer taraftan her bilim dalı kavramlarıyla varolup gelişmektedir; kitapta deney tasarımı kavramlarının özenli kullanımı için çaba harcanmıştır. Verilen hipotetik (var sayımlı) örneklerin olabildiğince gerçekleri yansıtır nitelikte olmalarına çalışılmıştır. Kitabımız beş kısım ve ek tablolardan oluşmaktadır; ilk kısımda yer alan deney tasarımı ve değişken çözümlemesine ilişkin genel esasların açıklanmasıyla, konuya ilişkin temel kavramların benimsetilmesi amaçlanmıştır. Tek etmenli deneyler ile temel tasarımlar ikinci kısımda, yaygın bir biçimde uygulanan çok etmenli deneylerin gerçekleştirilmesi ve verilerinin çözümlenmesi üçüncü kısımda ele alınmıştır. Deney tasarımında değişke çözümlemesiyle birlikte önemli bir yeri olan ortakdeğişke çözümlemesi tek ve çok etmenli deneyler için dördüncü kısımda açıklanmıştır. Beşinci kısımda ise, simetrik dengeli eksik bölükler tasarımına yer verilerek, çok kapsamlı bir deney tasarımı konusu olan eksik bölükler tasarmına ilişkin bir fikir oluşturulması amaçlanmıştır. Temel deney tasarımı konularını içeren kitabımızın yazılabilmesi, büyük ölçüde eşimin ve annemin sabır ve anlayışı sayesinde mümkün olabilmiştir; her ikisine de minnettarım. Bölümümüz genç öğretim üyelerinden Yard.Doç.Dr. Zeynep Filiz kitap taslağını büyük bir dikkatle okuyarak yardımcı olmuştur, kendisine teşekkür borçluyum. Deney tasarımı ilke ve teknikleri kitabımızın öğrencilerimize ve tüm araştırıcılarına yararlı olmasını dilerim. Kitabımın yazımını üstlenen ve büyük bir sabır ve beceriyle tamamlayan Türkan Pazı'ya ve basımını gerçekleştiren Alfa Basım Yayım Dağıtım çalışanlarına teşekkür ederim. Şubat 2003 Prof.Dr.Necla Çömlekçi Osmangazi Üniversitesi Eskişehir

Son kitaplar

İlgili kitaplar

Golden Wings and Other Stories about Birders and Birding (Corrie Herring Hooks Series, Band 56)


indir bedava
Up North (Outdoor Essays & Reflections)


indir bedava
Altı Kolay Parça: Kendi kuşağının en özgün beyni - Freman Dyson


indir bedava
Bay Tompkins'in Serüvenleri: Kuantumun Şaşırtıcı Dünyası


indir bedava
Bilimsel Gerçekçilik Ve Zihin Esnekliği


indir bedava