Oğuz Çetinoğlu Büyük Türk-İslam Alimi Serahsi Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri - indir bedava kayıt olmadan

Büyük Türk-İslam Alimi Serahsi Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri

En büyük Müslüman-Türk fakîhi, milletlerarası hukuk ve kelam âlimi Serahsî, (Doğumu: Hicrî 400, Milâdî 1009-1010, Vefatı: H. 481 M. 1090) kadim Türk yurdu Horasan bölgesindeki Serahs şehrinde doğmuştur. Bütün hayatı boyunca Türk diyarlarında eğitim görmüş, dönemin en büyük Türk Cihan Devleti Karahanlılar yönetimindeki şehirlerde yaşamış, hapse atılmış ve târihî Türk şehri Fergana’da ebedî âleme intikal ettikten sonra günümüzde Kırgızistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan Özgen şehrinde ebedî istirahatgâhına tevdi edilmiştir. Kuyu hapsinde iken, öğrencilerine yazdırdığı el-Mebsût isimli 31 ciltlik eseri, alanında ilk ve tek olan muhteşem bir bilgi hazinesidir. Yabancı kaynakların tamamında, yerli kaynakların da bir kısmında O’nun Türk olduğundan bahsedilmez. O, sâdece İslâm hukuku sâhasında değil, kelam, siyer, usûl ve diğer İslâmî ilimlerde de derin ve engin bilgilere sâhip olması sebebiyle ‘Şemsü’l-eimme / İmamların güneşi’ unvânıyla taltif edilmiş, yaşadığı dönemin sembol ismi olarak saygı görmüştür. Bütün bunlara rağmen, ülkemizde Serahsî ile ilgili olarak; ancak 3-5 kitap yazılmıştır. Her biri, Serahsî’nin şahsı ve alâkadar olduğu bâzı İslâmî mevzulardaki çalışmaları hakkındadır. Diyânet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ‘Milletlerarası Serahsî Sempozyumu’ tebliğlerini bir araya getiren kitaptan başka, Serahsî’yi geniş kapsamlı olarak tanıtan eser yoktur. Elinizdeki bu kitap, Serahsî’nin alâkadar olduğu bütün ilim dalları ve eserleri hakkında yazılmış (muhtasar olmakla birlikte) en geniş kapsamlı ilk eserdir.Ürünün baskısı görseldeki ile farklılık gösterebilir.


Biçimi seçin
pdf epub kindle mp3
Yazar
Yayın Evi
tarafından gönderildi

Kolektif CERF 1 Şubat 2018 Cambridge University Press Arif Pamuk Hodder & Stoughton Religious Independently Published 1 Ocak 2019 1 Haziran 2018 Yusuf Tavaslı Bible Bediüzzaman Said Nursi 1 Ocak 2018 Gale and The British Library Kessinger Publishing 1 Ocak 2017 Muhyiddin İbn Arabi 1 Ocak 2015
indir okumak internet üzerinden
Baskı Detayları
Yazar Oğuz Çetinoğlu
İsbn 10 6052019255
İsbn 13 978-6052019252
Sayfa sayısı 339 sayfa
Yayın Evi Bilgeoğuz Yayınları; 1. baskı
Dil Türkçe
Boyutlar ve boyutlar 1 x 13,5 x 21 cm
tarafından gönderildi Büyük Türk-İslam Alimi Serahsi Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri 1 Şubat 2018

Son kitaplar

İlgili kitaplar

Kültür Zenginliklerimiz


indir bedava
Irak Türkmenleri: Türkmenlerin Dünü, Bugünü, Yarını


indir bedava
S. Ahmet Arvasi'de İslam Estetik ve Sanatı


indir bedava
TARİH SÖZLÜĞÜ: Deyimler-Terimler-Kavramlar-Kelimeler


indir bedava
IRAK TÜRKLERİ: Röportajlar


indir bedava
Esbab-ı Nüzul - Kur'an Ayetlerinin İniş Sebepleri (4 Cilt Takım)


indir bedava